ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา 3 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 3 อัตรา 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาชีววิทยา                         จำนวน 1 อัตรา   ลำดับที่ 11
2. กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     จำนวน 1 อัตรา   ลำดับที่ 11
3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                   จำนวน 1 อัตรา   ลำดับที่ 12
รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น