ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ก.ค.ศ.เตรียมหารือที่ประชุมใหญ่ ฟื้น"ภาค ค" สอบครูผู้ช่วย

       นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.ให้ศึกษาผลดีผลเสียการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ ตามที่มีการเสนอให้มีการสอบภาค ค หรือการสัมภาษณ์เช่นเดิมนั้น ยังอยู่ระหว่างการสอบถามส่วนราชการที่เปิดสอบแข่งขัน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นต้น ว่าผลดีและผลกระทบจากการไม่สอบสัมภาษณ์มีอะไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาการใช้การสอบข้อเขียนแทนการสอบสัมภาษณ์เป็นนโยบายเพื่อลด ปัญหาการวิ่งเต้นและการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งการจะปรับเปลี่ยนเรื่องนี้จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ โดยคาดว่าจะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้ในเดือนมกราคม 2556

ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 25 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)  

แสดงความคิดเห็น