ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สกอ.ของบพนักงานมหาวิทยาลัยเก่าไม่ถึงหมื่นห้า

สกอ.เตรียมตัวเสนอของบประมาณ เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุแต่งตั้งก่อน 1 ม.ค. 2555 สาเหตุจากเงินเดือนน้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าใหม่

               วันที่ 17 ธ.ค. 2555 รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรงบ ประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ บรรจุแต่งตั้งก่อน 1 ม.ค. 2555 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวม 79 แห่ง ได้หารือถึงสูตรในการคำนวณเพื่อของบประมาณเพิ่มเติม
               การปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนที่ว่าจ้างด้วยเงินงบ ประมาณแผ่นดิน เฉพาะผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งก่อน วันที่ 1 ม.ค. 2555 และมีเงินเดือนน้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าใหม่ซึ่งได้รับเงินเดือน ตามนโยบายการปรับเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาท ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันในสูตรที่จะใช้ในการคำนวณ และวิธีการจัดสรรงบประมาณ โดยจะใช้สูตรเดียวกับการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)

               หลังจากนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องกลับไปรวบรวมจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ เข้าข่ายจะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน  สำรวจตัวเลขและคำนวณงบประมาณที่ต้องใช้ส่งมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา(สกอ.) ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อรวบรวมงบประมาณที่ต้องใช้เสนอไปยังสำนักงบประมาณ หากไม่มีข้อโต้แย้งก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ส่วนการเพิ่มเงินเดือนแก่พนักงานที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนั้นเป็น เรื่องที่แต่ละมหาวิทยาลัยต้องจัดสรรเองอยู่ได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของสำนักงบประมาณได้ชี้แจงวิธีการจัดสรรงบฯ โดยคำนึงถึงงบประมาณตามที่เคยจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งคำนวณจากจำนวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จัดสรรตำแหน่งให้เป็นหลัก


ที่มา : คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น