ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานครูเทศบาลสวรรคโลก


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวีธีการดำเนินการฯ
- สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล (ผนวก ก)
- ตารางการสอบแข่งขันพนักงานครูัเทศบาล (ผนวก ข)
- ระเบียบ / ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขัน (ผนวก ค)
- คำร้องขอแก้ไขรายการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
   (**ขอแก้ไข หมายเหตุในแบบคำร้อง จากวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เป็น 21 ธันวาคม 2555)
- แผนที่สนามสอบแข่งขัน
- รายชื่อสถานที่พักในเขตอำเภอสวรรคโลกและอำเภอใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น