ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

"พงศ์เทพ"ชี้ครูล้น ขณะที่สาขาคณิตศาสตร์ขาดแคลน

"พงศ์เทพ"ชี้ครูล้น ขณะที่สาขาคณิตศาสตร์ขาดแคลน  มรภ.เสนอประกาศตัวเลขความต้องการครูชัดเจน เพื่อผลิตตรงตามความต้องการ เผยบุคลากรราชภัฎขนาดเล็กถูกดูดหลังจากพัฒนาและสอบติดราชการ 

วันนี้( 23ธ.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ว่า  ตนได้ฝากให้อธิการ มรภ.ทั้ง 40 ไปช่วยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศ  โดยเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยขาดแคลนมาก แต่บางสาขากลับผลิตบัณฑิตออกมาล้นตำแหน่งงานจน ทำให้เด็กจบมาก็ไม่มีงานทำ โดยเฉพาะผู้ที่จบสาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ขณะที่ อธิการ มรภ.ได้เสนอว่าอยากให้มีการประกาศจำนวนตัวเลขความต้องการบัณฑิตที่จบสาขาดัง กล่าวที่ชัดเจนว่าในแต่ละปีต้องการเท่าไร โดยเฉพาะครูที่จะเข้าสู่โรงเรียนการศึกษาพื้นฐาน. ทััั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ

นายพงศ์เทพ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนฝากให้ มรภ.ไปพิจารณาเรื่องการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมให้ต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมี เหตุผลจริง ขณะเดียวกันหากทรัพยากรใดที่มีอยู่แล้วก็ควรจะนำมาใช้ร่วมกันให้คุ้มค่ามาก ที่สุด อีกทั้งฝากเรื่องการเก็บค่าบำรุงการศึกษาในหลักสูตรพิเศษที่ควรอยู่ในระดับ ที่สมเหตุสมผลไม่แพงจนมากเกินไป  รวมทั้งให้ดูเรื่องงานวิจัยที่จะสามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อภาคการ เกษตร ภาคการผลิต ภาคเศรษฐกิจที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ แต่หากสามารถสร้างงานวิจัยขึ้นมาใหม่หรือย้อนไปนำงานวิจัยที่มีอยู่มาทำให้ เกิดประโยชน์ได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีกว่า

“ผมทราบว่าใน มรภ.บางแห่งโดยเฉพาะ มรภ.ขนาดเล็กกำลังประสบปัญหาไม่สามารถดึงบุคลากรของตนเองไว้ในระบบได้ เพราะบางรายพอได้รับการพัฒนาก็มักจะถูกสถาบันอื่นหยิบชิ้นปลามันไป หรือบางคนก็ตัดสินใจลาออกเพื่อไปราชการ  ขณะนี้มีมรภ.บางแห่งต้องการขอปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐหรือออกนอกระบบ ซึ่งบางแห่งเรื่องอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วผมก็ยินดีจะช่วย ผลักดันให้อย่างเต็มที่"นายพงศ์เทพ กล่าว

ที่มา : เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็น