ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา

    ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา ดังต่อไปนี้
  • เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน           จำนวน 13 อัตรา
  • นักวิชาการเงินและบัญชี       จำนวน 11 อัตรา
  • นิติกร                              จำนวน 6 อัตรา
  • ผู้ช่วยงานด้านคดี               จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2555 ใันวันทำการ ณ ห้องอาหาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00-15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634896434567189684.pdf

แสดงความคิดเห็น