ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 29 อัตรา

      ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 29 อัตรา ดังต่อไปนี้
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลร้องเรียน                      จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ                                  จำนวน 2 อัตรา
  • นักคอมพิวเตอร์                                              จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน     จำนวน 5 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน                 จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน                  จำนวน 1 อัตรา
  • นายช่างพัฒนาพลังงาน                                   จำนวน 1 อัตรา
  • นายช่างเทคนิค                                              จำนวน 16 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ                                          จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 - 31 มกราคม 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น