ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

     ด้วยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ web site : www.dld.go.th/certify หัวข้อ รับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634895347515004378.pdf

แสดงความคิดเห็น