ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา

      ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ดังต่อไปนี้
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    จำนวน  อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุ                             จำนวน  อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ                         จำนวน  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ                             จำนวน  อัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.onep.go.th ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2555


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634895455267357635.pdf

แสดงความคิดเห็น