ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ครูจ้างเอสพี2 ร้องขอสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย

     "อนันต์" ถกด่วน! ก.ค.ศ.ขอชะลอรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอผลหาคุณสมบัติ 3 กลุ๋ม ครูอัตราจ้างเอสพี2 ครูธุรการ และครูพี่เลี้ยงหากเข้าข่ายจะเปิดรับเพิ่ม 
     ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.55 ชมรมครูอัตราจ้างตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 หรือเอสพี 2 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประมาณ 50 คน นำโดยนายอมรัตน์ ทองสาดี ประธานชมรมครูอัตราจ้างฯ เข้ายื่นหนังสือต่อนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เนื่องจากเสียสิทธิ์ในการเข้าสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูฯ กรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" ซึ่งเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 6-12 ธ.ค.55 ที่ผ่านมา และกำหนดสอบวันที่ 13 ม.ค.56 โดยมีนายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รับหนังสือแทน
     นายอมรัตน์ กล่าวว่า ครูอัตราจ้างกลุ่มนี้ เป็นครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (สาขาครูขาดแคลน) 5,290 อัตรา และโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3,972 อัตรา ได้รับเงินงบประมาณการจ้าง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีสัญญาจ้างปีต่อปี แต่เมื่อครูกลุ่มนี้ไปสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ กลับไม่สามารถสมัครสอบได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นครูอัตราจ้างตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเงินนอกงบประมาณ (กู้มาจากต่างประเทศ) จึงทำให้เสียสิทธิ์ ทั้งที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     "อยากขอความเป็นธรรมจาก รมว.ศึกษาธิการ ช่วยเหลือให้มีสิทธิ์สมัครและเข้าสอบบรรจุฯ ได้ และขอให้พิจารณาให้ได้เงินเดือนระดับ ป.ตรี 15,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงให้ครูอัตราจ้าง ที่ปฏิบัติการสอนครบ 3 ปี ได้บรรจุเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานราชการ เพื่อความมั่นคงในอาชีพและเป็นขวัญกำลังใจ"นายอมรัตน์ กล่าว
     ด้านนายอนันต์ กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อขอให้ทำหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ให้ชะลอการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษออกไปก่อน เพราะต้องรอผลการหารือกับ ก.ค.ศ. ถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร กลุ่มครูธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน, กลุ่มครูอัตราจ้างเอสพี2 ปี 2555 และกลุ่มครูพี่เลี้ยง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ซึ่งการหารือเรื่องนี้ไปที่ ก.ค.ศ.เป็นเพราะว่าบางเขตพื้นที่ฯ รับสมัครผู้สมัคร 3 กลุ่มนี้ แต่บางเขตพื้นที่ฯ ไม่รับ ฉะนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการริดรอนสิทธิ์จึงต้องให้ ก.ค.ศ.พิจารณา และหาก เห็นว่ามีสิทธิ์สมัครสอบได้ ก็จะเปิดให้กลุ่มนี้สมัครเพิ่มเติม 

ที่มา : สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น