ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สำนักงบฯหนุนเพิ่มงด.พนักงานเก่า 'ม.รัฐ-มรภ.-มทร.'ย้อนหลัง 1 ม.ค. 55

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กบม.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุม กบม.มีมติปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมือนกับที่รัฐบาลปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ โดยจะใช้สูตรคำนวณการขึ้นเงินเดือนสูตรเดียวกับของคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) คือ ถ้า ก.พ.ขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการจาก 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท มธ.ก็จะขึ้นเพิ่มให้ข้าราชการจากฐาน 15,000 บาท เพิ่มไปอีก 1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ
          นายสมคิดกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มธ.จะรอให้ ก.พ.จ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการตามมติการขึ้นเงินเดือนของรัฐบาลก่อน คือหากรัฐบาลโอนเงินให้ข้าราชการในวันที่ 1 มีนาคม 2556 มธ.ก็จะจ่ายเงินให้พนักงานมหาวิทยาลัยทันที โดยจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สำหรับฐานเงินเดือนใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้ สายวิชาการระดับปริญญาตรีจะได้ประมาณ 17,520 บาท ปริญญาโทประมาณ 23,720 บาท และ ปริญญาเอก ประมาณ 32,300 บาท และจะมีการย้อนหลังไปถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้ามาก่อนด้วย ส่วนผู้ที่เข้ามาใหม่จะรับอัตราใหม่ทันที
          ด้าน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า จากกรณีสำนักงบประมาณเห็นชอบในหลักการเยียวยากรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทำ งานอยู่ก่อนแล้ว ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ โดยสำนักงบประมาณได้ประสาน ก.พ.และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบรายละเอียดของสถาบันการศึกษาอื่นๆ อย่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล่าสุด ทาง สกอ.จึงนัดพบตัวแทน มรภ. มทร. มหาวิทยาลัยรัฐ และสำนักงบประมาณร่วมหารือ ได้ข้อยุติว่า เห็นชอบร่วมกันที่จะเยียวยาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินแผ่นดิน แต่มหาวิทยาลัยก็จะไปดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่จ้างด้วยเงินรายได้ ให้ได้รับการเยียวยาเหมือนกับพนักงานที่จ้างด้วยเงินแผ่นดิน ส่วนงบประมาณที่รัฐบาลจะส่งมาเยียวยานั้น จะให้เฉพาะกลุ่มที่จ้างด้วยเงินแผ่นดินเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะปรับเยียวยาให้กับพนักงานทุกคนทั้งพนักงานที่จ้าง ด้วยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ส่วนอัตราการเยียวยา จะใช้การเยียวยาในอัตราของ ก.พ. ซึ่งเป็นกลุ่มของข้าราชการที่มีการเยียวยาไปแล้วเป็นฐานคิด ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณ โดยฝ่ายสนับสนุน ได้รับ 1.5 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ ส่วนสายวิชาการ 1.7 เท่า ซึ่งกลุ่มข้าราชการได้รับการเยียวยาอย่างไร ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะได้เหมือนกัน
          "สำนักงบประมาณจะให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งกลับไปคิดตัวเลขเพื่อสำรวจว่าสถาบัน ตัวเองมีจำนวนพนักงานเท่าไรที่ต้องได้รับการเยียวยา จากนั้นนำรายละเอียดส่ง สกอ.และสำนักงบประมาณภายในสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อมติ ครม.ผ่าน จึงจะมีการจัดสรรงบประมาณการเยียวยา และจะเยียวยาย้อนหลังให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปตั้งแต่ 1 มกราคม 2555" อธิการบดี มศว กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

แสดงความคิดเห็น