ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพฐ.กลับลำจัดสอบ NT เฉพาะ ป.3     นโยบายจัดสอบ NT ทุกชั้นกระชั้นเกินหวั่นเด็กเครียด แถมงบฯไม่พอ สรุปปีการศึกษา 2555 สอบเฉพาะ ป.3 ชั้นเดียวก่อน
     เมื่อวันที่ 6 พ.ย.55 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (NT) ซึ่งก่อนหน้านี้ สพฐ.จะให้มีการจัดสอบนักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น ป.1-5 และ ม.1-2 โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2555 เพื่อประเมินผู้เรียน และนำผลมาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินวิทยฐานะของครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่เนื่องจาก ขณะ นี้มีข้อทักท้วงค่อนข้างมาก ว่าการจัดสอบในทุกระดับชั้นจะทำให้เด็กมีภาระมากเกินไป และอาจเครียดได้ อีกทั้งการประกาศในช่วงกลางปี เพื่อที่จะเริ่มใช้ในปลายปีอาจจะเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดเกินไป อีกทั้งต้องใช้งบประมาณถึง 250-280 ล้านบาท จึงเกรงว่าจะกระทบงานในส่วนอื่น 
    ดังนั้นในปีการศึกษา 2555 สพฐ.จึงมีแนวทางที่จะจัดสอบ NT ในระดับชั้น ป.3 ก่อน เพื่อเป็นตัวแทนของช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เพราะในช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก็มีการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่แล้ว
     เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประเมิน NT ของนักเรียนชั้น ป.3 นั้น จะใช้แนวการประเมินเช่นเดียวกับการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยวัดสมรรถนะ 3 ด้านคือ ด้านการอ่านออกเขียนได้ ด้านการคิดคำนวณ และด้านเหตุผล ซึ่งจะเป็นการบูรณาการในการทดสอบความรู้ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สังคม และทักษะชีวิต อย่างไรก็ตามการจัดสอบชั้น ป.3 นั้น ถือว่าครูทุกคนในช่วงชั้นที่ 1 ก็น่าจะมีเครดิตในส่วนนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะถ้านักเรียนชั้น ป.3 มีผลการเรียนดี ก็ถือว่าเป็นความพยายามของครูชั้น ป.1-2 ด้วย ซึ่งตนคิดว่าการนำผลมาเทียบเคียง เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะของครูก็น่าจะสะท้อนความสามารถของครูร่วมกัน ได้  
     "การให้จัดสอบในระดับชั้น ป.3 ก่อนนั้น ทำเพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือได้ เพราะการที่เราดำเนินการอะไรที่รวดเร็วในเวลาจำกัด และทำในกลุ่มใหญ่ จะต้องพิจารณาด้วยว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไร แต่ทั้งนี้นโยบายเดิมที่จะประเมินนักเรียนทุกคน และให้มีผลต่อการประเมินวิทยฐานะของครู สพฐ.จะยังคงเดินหน้าต่อ แต่ผมก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับ รมว.ศึกษาธิการด้วย หากมีนโยบายให้ขยายผลไปสู่การสอบทุกระดับชั้น สพฐ.ก็จะประกาศให้นักเรียนทราบตั้งแต่ต้นปี"เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
 ที่มา : สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น