ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ชู'อาร์-เรดิโอ'สอนอาชีวะผ่านเน็ต สอศ.ยึดโมเดลร.ร.วังไกลกังวล-ปั้นแรงงานฝีมือ

       นาย ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า รัฐบาลต้องการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผลิตกำลังคนด้านอาชีวะทั้งระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ แต่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสถานศึกษาด้านอาชีวะอยู่ เนื่องจากวิทยาลัยของรัฐและเอกชนต่างๆ กระจายไม่ทั่วถึงทุกอำเภอและตำบล ดังนั้น สอศ.จึงจะใช้เทคโนโลยีเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือ R-Radio Network ซึ่งเป็นวิทยุผ่านอินเตอร์เน็ต เดิมจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับชาวบ้าน

      ที่ผ่านมาอาร์-เรดิโอ ก็ประสบความสำเร็จ แต่สอศ.ต้องการให้ตอบสนองภารกิจในการจัดอาชีวศึกษาด้วย จึงคิดว่าในช่วงที่รัฐบาลต้องการกำลังคนจำนวนมาก และสถานศึกษาที่จัดอาชีวะมีจำกัด จึงจะจัดอาชีวศึกษาทางไกลผ่านอาร์-เรดิโอขึ้น ซึ่งจะต้องไปกำหนดรายละเอียดด้านหลักสูตร การประเมินผล และต้องไม่ทิ้งหลักของอาชีวะที่เน้นสมรรถนะ และการสอนต้องปฏิบัติจริง

      นาย ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า อาร์-เรดิโอ เน็ตเวิร์ก จะเริ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีความพร้อมก่อน แต่ต้องตรวจสอบสาขาด้วย เพราะบางสาขาไม่เหมาะที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ เช่น สาขาอัญมณี สอศ.ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะพัฒนาความพร้อมเรื่องเน็ตเวิร์ก พัฒนาหลักสูตรอื่นๆ คาดว่าจะรับผู้เรียนได้ในต้นปีการศึกษา 56 ส่วนระบบการเรียนการสอนจะมีความยืดหยุ่น ใช้เทียบประสบการณ์และอาชีพ คิดว่าเป็นรูปแบบอาชีวะทางเลือกทางหนึ่งที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้

      "อา ร์-เรดิโอจะนำสื่ออีดีแอล ทีวี จากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่สอนอาชีพมาใช้ด้วย โดยจะเริ่มจากวิทยาลัยที่มีความพร้อม อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ จ.ลำปาง วิทยาลัยบรรหารแจ่มใส เป็นต้น คนที่จะมาเรียนอาร์-เรดิโอไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาใหม่ แต่เป็นคนทำงานก็ได้" เลขาธิการสอศ. กล่าว


ที่มา : ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น