ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

เปิดสอบครูผู้ช่วยชายแดนใต้


     เมื่อวันที่ 21 พ.ย.55 นายไกร เกษทัน ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.ได้ลงนามคำสั่ง เรื่องการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง "ครู ผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และ ว13 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะ จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และอำเภอจะนะ สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี จ.สงขลา โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 6-12 ธ.ค.55 สอบคัดเลือกวันที่ 13 ม.ค.56 ซึ่งจะสอบวิชาความรอบรู้ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วิชาความถนัด และเจตคติต่อวิชาชีพครู วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ คะแนนเต็มวิชาละ 50 คะแนน รวม 200 คะแนน และประกาศผลภายในวันที่ 28 ม.ค.56 
     สำหรับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับมี 30 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สังคมศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรีไทย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม การเงิน/บัญชี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว บรรณารักษ์ ปฐมวัย ประถมศึกษาทั่วไป การศึกษาพิเศษ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด 
     ส่วนเขตพื้นที่ฯ ที่จะคัดเลือกมีทั้งสิ้น 195 เขต และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กระบี่ สพป.กรุงเทพฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สพป.ยโสธร เขต 2 สพป.ยะลา เขต 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พังงา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 1- 42 เป็นต้น โดยจำนวนตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุครั้งนี้ ประมาณ 2,140 อัตรา 
      "กลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษ หรือมีเหตุพิเศษ ว 12 เช่น กลุ่มครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนมาแล้ว 3 ปี ส่วนกลุ่ม ว13 จะเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนา อิลสาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ ทั้งนี้ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะรับสมัครผู้มีสิทธิ์เฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ปัจจุบันเท่านั้น" นายไกร กล่าว

แสดงความคิดเห็น