ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 57 อัตรา

        ด้วยกรมศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 57 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง 
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นักทรัพยากรบุคคล
3. นิติกร
4. นักวิชาการเผยแพร่
5. จิตรกร
6. นักวิชาการช่างศิลป์
7. ภัณฑารักษ์
8. นักโบราณคดี
9. นักจดหมายเหตุ
10. นาฏศิลปิน
11. ดุริยางคศิลปิน
12. คีตศิลปิน
13. นายช่างประณีตศิลป์
14. นายช่างศิลปกรรม
15. นายช่างหล่อ
16. นายช่างโยธา
17. นายช่างสำรวจ
18. นายช่างเขียนแบบ
19. ช่างอาภรณ์
20. พนักงานการเงินและบัญชี
21. พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน
22. พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์

รวม 57 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2555 http://job.finearts.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น