ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.36 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา 7 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงาตัว ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษา เขต 36
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 9 อัตรา 7 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://202.143.157.36/secondary-loader/data/P138X4h8N92704WedNov2012.pdf

แสดงความคิดเห็น