ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.นครราชสีมา เขต 3 อนุมัติการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา 3 กลุ่มวิชาอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 13/2555 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 นั้น ได้มีมติอนุมัติอนุมัติเรียกบรรจุข้าราชการครูตามวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 3 อัตรา  และอนุมัติขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้              วิชาเอกภาษาไทย 
2. โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์       วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
3. โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน             วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
4. โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ            วิชาเอกปฐมวัย (ขอใช้บัญชีจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://202.129.207.74/nkm3/images/stories/file/mit13_55.doc 

แสดงความคิดเห็น