ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม.24 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

        ด้วย โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประสงค์ จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เลขที่ 218
ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

สอบถามรายละเอียด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 043 – 859-081

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sesa24.go.th/office/book1/7096_1.pdf

แสดงความคิดเห็น