ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ปทุมธานี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา 3 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00- 09.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธานี เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 4 อัตรา 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ   จำนวน 2 อัตรา  ลำดับที่ 17-18
2. กลุ่มวิชาปฐมวัย                   จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 6
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ลำดับที่ 7

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ptt2.go.th/images/2012/11_Nov/4417.PDF 

แสดงความคิดเห็น