ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รายงานตัววันที่ 19 พ.ย. 2555

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00- 10.00 น. ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุราษฎร์ธานี เขต 1
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 2 อัตรา 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1.
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เรียกบรรจุลำดับที่ 19
2.กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา  เรียกบรรจุลำดับที่ 8

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.surat1.go.th/news.asp?id=890 
 

แสดงความคิดเห็น