ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

      ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป วิชาเอกบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 73/5 หมู่ 2 ถนนดอนรัก - ทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290 ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://special.obec.go.th/news/22.11.55_Suratthani.pdf

แสดงความคิดเห็น