ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ดังต่อไป
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)                       จำนวน 2 อัตรา
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)                             จำนวน 2 อัตรา
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634884037020504209.pdf

แสดงความคิดเห็น