ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา

     ด้วยกรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์      จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานวิศวกรไฟฟ้า                    จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานวิศวกรสิ่งแวดล้อม             จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานนิติกร                             จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานบริหารงานทั่วไป               จำนวน 5 อัตรา
6. พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์           จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานเทคนิคบริการ                   จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานนายช่างเทคนิค(ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานนายช่างเทคนิค(เครื่องกล)  จำนวน 1 อัตรา
10. พนักงานธุรการ                           จำนวน 1 อัตรา     

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2555 

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์     
พนักงานวิศวกรไฟฟ้า                   
พนักงานวิศวกรสิ่งแวดล้อม            
พนักงานนิติกร                            
พนักงานบริหารงานทั่วไป              
พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์          
พนักงานเทคนิคบริการ                  
พนักงานนายช่างเทคนิค(ไฟฟ้ากำลัง)
พนักงานนายช่างเทคนิค(เครื่องกล) 
พนักงานธุรการ                              

แสดงความคิดเห็น