ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

อีกก้าวสำหรับเงินเดือน 15,000 บาทสำหรับลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)

      ด้วยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดเตรียมข้อมูล  เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำ  รายการงบบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การนี้ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนข้าราชการที่ได้รับเงินค่าครองชีพให้ครบ 15,000 บาท ในปีงงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 และการจัดทำประมาณงบประมาณล่วงหน้า ระยะปานกลาง (MTEF) ของงบบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 จึงจำเป็นต้องขอข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/569.pdf 

แสดงความคิดเห็น