ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

15 อาชีวะภูธรผลประเมิน 5 ดาว พลิกล็อกกลุ่มชื่อดังติดเกณฑ์ สมศ.

      นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิด เผยว่า ขณะนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ2554 โดยกลุ่มแรกนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมประเมิน 108 แห่ง แบ่งเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา 20แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 23 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ 34 แห่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 21 แห่ง และวิทยาลัยสารพัดช่าง 10 แห่ง ซึ่งปรากฏว่า มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง 74 แห่ง รับรองแบบมีเงื่อนไข 29 แห่ง และไม่รับรอง 5 แห่ง
     โดยในส่วนของสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองนั้น ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านตัวบ่งชี้ที่ 4 และ5 คือ ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนและครู
     สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองทั้ง 74 แห่งนั้น มีสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีมาก 15 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) กาญจนบุรี วอศ.นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพ (วก.)ไชยา วอศ.เชียงราย วอศ.เพชรบุรี วอศ.ภูเก็ต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ฉะเชิงเทรา วก.กาญจนาภิเษกหนองจอก วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สมุทรปราการ วอศ.แพร่ วก.บ้านไผ่ วอศ.สงขลา วษท.ศรีสะเกษ วษท.พัทลุง และ วก.บางสะพาน
     "รู้สึกแปลกใจ เพราะปกติแล้วสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินในกลุ่มแรก ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาลัยแถวหน้าที่มีความพร้อม และมั่นใจในผลงานของตนเอง จึงไม่น่าเชื่อว่าจะมีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้จากการสอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องก็ทราบว่า สถานศึกษาเหล่านี้ได้แสดงความจำนงต่อ สมศ. เพื่อขอรับการประเมินก่อนที่ สมศ.จะมีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งกำหนดว่าสถานศึกษาที่จะได้รับการรับรองจะต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ใน ระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จึงทำให้สถานศึกษาเหล่านี้ทักท้วงไปยัง สมศ. เนื่องจากเห็นว่าคะแนนรวมที่ตนเองได้รับมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 80-90 แต่กลับไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ. เพราะติดหลักเกณฑ์ที่สมศ.เพิ่มเติมภายหลัง"
     นายชัยพฤกษ์ กล่าวและว่า ในการประชุม และมอบนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ที่ จ.เชียงราย ในวันที่ 16 พ.ย.55 จะนำเรื่องการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมินของ สมศ. มาเน้นย้ำกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองในตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ก่อนที่จะเข้ารับการประเมินอีกครั้งต่อไป

ที่มา : สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น