ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.12 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2555 จำนวน 17 อัตรา 7 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงาตัว ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษา เขต 12
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 17 อัตรา 7 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                      จำนวน 2 อัตรา ลำดับที่ 2 – 3
2. กลุ่มวิชาภาษาไทย                         จำนวน 6
อัตรา ลำดับที่ 3 – 8
3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                    จำนวน 4
อัตรา ลำดับที่ 6 – 9
4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์                     จำนวน 2
อัตรา ลำดับที่ 3 – 4
5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                      จำนวน 1
อัตรา ลำดับที่ 6
6. กลุ่มวิชาเคมี                                   จำนวน 1
อัตรา ลำดับที่ 2
7. กลุ่มวิชาชีววิทยา                            จำนวน 1
อัตรา ลำดับที่ 2 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sea12.go.th/sea12/images/stories/pdf/nov55/teacher17p.pdf

แสดงความคิดเห็น