ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา สพป.มุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


               ด้วยโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาโครงการที่ 1: โครงการคืนครูให้นักเรียนในกิจกรรม: การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ   จำนวน  1  อัตราวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
             ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร มาขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ในระหว่างวันที่  1-3   ตุลาคม   2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.mdh.obec.go.th/web/news_file/p86592641852.doc 

แสดงความคิดเห็น