ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

     ด้วย โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเอก 1. การเงิน/บัญชี    จำนวน 1 อัตรา
                   2. คอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา
                   3. พลศึกษา         จำนวน 1 อัตรา
                   4. ดนตรีนาฏศิลป์  จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2555 – 10 ตุลาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://special.obec.go.th/news/26.9.55_Songkhla1.pdf

แสดงความคิดเห็น