ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครครูสอนคนพิการ จำนวน 11 อัตรา

     ด้วยกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเตรียมบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 11 อัตรา โดยสถานศึกษาที่คาดว่าจะบรรจุและแต่งตั้งได้มีดังนี้

1. กศน. อำเภอบ้านโพธิ์                จำนวน 1 อัตรา
2. กศน. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว          จำนวน 5 อัตรา
3. กศน. อำเภอคลองเขื่อน            จำนวน 1 อัตรา
4. กศน. อำเภอสนามชัยเขต          จำนวน 3 อัตรา
5. กศน. อำเภอแปลงยาว              จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 5 ตุลาคม 2555 เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 038-981622

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://203.151.233.244/spm6.go.th/masc//_fulltext/20120926100735_492/jk23.pdf

แสดงความคิดเห็น