ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา


    ด้วยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนครูภาษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
   - ภาษาจีน        จำนวน 1 อัตรา
   - ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา


กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

       ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 08.0016.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.klbs.ac.th/_files_school/10110009/news/10110009_1_20120928-132718.doc 

แสดงความคิดเห็น