ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ตาก เขต 2 ส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงไปขึ้นบัญชี จำนวน 5 กลุ่มวิชา

          ให้ผู้สอบแข่งขันไ้ด้กรอกแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น แล้วส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยด่วน (ยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ) ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2555 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิในการแสดงความจำนงในครั้งนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.persontak2.com/web55/files/483806092555_0000.pdf

แสดงความคิดเห็น