ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ต้องทดสอบความรู้ก่อนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

นายดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้ทำหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทดสอบความรู้ก่อนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ นั้น ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมาแล้วว่าทำได้ ดังนั้น คณะกรรมการคุรุสภาจะนำร่างแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามาทดสอบความรู้ก่อนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยจะนำร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาเห็นชอบในวันที่ 27 กรกฎาคม ก่อนคณะกรรมการชุดนี้จะหมดวาระในวันที่ 3 สิงหาคม

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน

แสดงความคิดเห็น