ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

มาตรการการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย


หลังจากดูวิดีโอการประชุมเกี่ยวกับมาตราการการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สรุปได้ดังนี้
1. สอบครั้งนี้ มีการจับสลากเรียงลำดับคะแนน เพราะคะแนนสอบเท่ากัน
2. เขตมีหน้าที่จัดทำแบบ ต.2 ข นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
3. บรรจุรอบแรก วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 พร้อมกันทั้ง 78 เขต
4. กระดาษคำตอบทั้ง 78 เขต ถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. เขตพื้นที่การศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนนได้ภายใน 3 วัน คือ วันที่ 7-9 ก.ค. ที่ อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่!!!

แสดงความคิดเห็น