ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ผลประชุม ก.ค.ศ.นัดพิเศษ เลื่อนประกาศผลเป็น 9 ก.ค. กลุ่มสอบใหม่สอบ15ก.ค.นี้


ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
สรุปผลการประชุมใน ๒ ประเด็น เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๕

๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๕ จากเดิมวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากได้รับการแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตว่า มีข้อขัดข้องในเรื่องการประมวลผล เนื่องจากพบว่ามีผู้เข้าสอบประมาณ ๘,๐๐๐ ราย มีรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบซ้ำซ้อนกัน และมีการฝนรหัสรายวิชาที่สอบซ้ำซ้อนกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลการประมวลผล ใหม่ จากรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบกับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และรหัสวิชาที่สอบให้ถูกต้องก่อนประกาศผลการสอบแข่งขันต่อไป

๒) สพฐ.ขอให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๕ ใน ๓ เขตพื้นที่การศึกษาใหม่ ได้แก่ สพม.เขต ๑๙ (เลย หนองบัวลำภู) สพป.ชลบุรี เขต ๓ และ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เนื่องจากพบว่ามีการแจกข้อสอบผิด ซึ่ง สพม.เขต ๑๙ เปิดสอบกลุ่มวิชาศิลปศึกษา รหัสวิชา ๒๓ แต่ได้รับข้อสอบกลุ่มวิชาศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) ซึ่งมีผู้เข้าสอบ ๓๘ คน สพป.ชลบุรี เขต ๓ และ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เปิดสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา ๑๑ แต่ได้รับข้อสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ๑๐ ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวน ๑๔๓ คน และ ๒๑๔ คน ตามลำดับ โดย สพฐ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ซึ่งเป็นผู้เข้าสอบในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดสอบแข่งขันฯ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และประกาศผลสอบแข่งขันฯ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะทำการออกข้อสอบใหม่ทั้งหมด ไม่มีข้อสอบเก่าแม้แต่ข้อเดียว เพื่อเป็นการป้องกันข้อสอบรั่ว และให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตยังจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาสอบของผู้เข้าสอบทุกรายด้วย

ที่ประชุม ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ สพฐ. เลื่อนการประกาศผลสอบแข่งขันออกไปได้ และให้มีการสอบแข่งขันใหม่ในเขตพื้นทีการศึกษาทั้ง ๓ เขต ตามที่ สพฐ.นำเสนอ

ติดตามการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ได้ที่นี่!!!


แสดงความคิดเห็น