ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฏาคม 2555


สอบธุรการ
         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อแทนอัตราว่างของโรงเรียนในสังกัด   และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ 2818  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2553  และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
   1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนจำนวน 2 อัตรา คือ 
1. กลุ่มที่  1  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
                               2. กลุ่มที่ 12  ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน และโรงเรียนบ้านโป่งคอม
2. การรับสมัครและยื่นใบสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม
2555   ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

แสดงความคิดเห็น