ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์ สพม.24 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์

สอบพนักงานราชการ
ด้วยโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประเภทครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น