ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กกอ.เข้ม.เปิดนอกสถานที่

          ดร.ถนอม อินทรกำเนิด คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านมาตรฐาน ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดเผยว่า จากข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งพบว่าจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจำนวน 150 แห่ง มีสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งว่ามีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จำนวน 96 แห่ง 687 ศูนย์ และ 1,000 กว่าหลักสูตร ขณะที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ สถาบัน 32 แห่ง และ 45 ศูนย์ ล่าสุดข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2555 พบว่ามีสถาบันที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจำนวน 59 แห่ง 213 ศูนย์และ 545 หลักสูตร
          "การที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมีแนวโน้มในการลดจำนวนลง ปิดศูนย์นอกสถานที่ตั้งและหลักสูตรลงเรื่อยๆ ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีว่าสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ตระหนักถึงคุณภาพใน การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมากขึ้น คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ซึ่งที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน แจ้งเป็นเอกสาร หรือโทรศัพท์มาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าได้ปิดศูนย์การศึกษานอก สถานที่ตั้งไปแล้ว ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ออกไปตรวจประเมินสถาบันนั้น แต่ก็มีข่าวตามว่าบางแห่งกลับไม่ได้ปิดจริงตามที่แจ้ง ผมจะเสนอกกอ. ตั้งคณะกรรมการเพื่อออกไปตรวจสอบว่าสถานบันที่แจ้งว่าปิดศูนย์นอกสถานที่ ตั้งแล้วนั้นปิดจริงหรือไม่ ถ้าให้ข้อมูลเท็จจะต้องถูกดำเนินการต่อไป" ดร.ถนอม กล่าว
          ทั้งนี้ สำหรับสถาบันการศึกษาใดที่ให้ข้อมูลเป็นเท็จนั้นจะมีบทลงโทษอยู่แล้ว โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนจะถูกปรับและโทษทางอาญาส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐ จะถูกสอบวินัย ซึ่งถือว่ารุนแรงแล้ว โดยเฉพาะอธิการบดี คณบดีและผู้เกี่ยวข้องโดนแน่นอน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น