ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ศธ.แก้ปัญหาไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เรียนรวม

       นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดแนวคิดการมีส่วนร่วมของนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ ตำบล ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กกระ จายอยู่ 2-4 โรง และส่วนใหญ่ขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
      ดังนั้นจึงเห็นชอบให้โรงเรียนเหล่านี้ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในตำบล ที่คาดว่าจะส่งผลให้คุณภาพของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งบางแห่งอาจใช้นวัตกรรมการหมุนเวียนครู หมุนเวียนคอมพิวเตอร์ หมุนเวียนนักเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นที่ผ่านมาก็มีโรงเรียนหลายแห่งทำได้ดี อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เลย เขต 1 หรือแก่งจันทร์โมเดล, สพป.เลย เขต 3 หรือลากข้างโมเดล, สพป.ลพบุรี เขต 2 หรือใจประสานใจโมเดล, สพป.นครราชสีมา เขต 3 หรือทุ่งหลวงโมเดล และ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 หรือพยุหะศึกษาคารโมเดล เป็นต้น และยังมีอีกหลายแห่งหลายโมเดลที่รวมตัวกันแล้วเกิดความยั่งยืน
          ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เห็นชอบให้ สพฐ.จัดรถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง ตำบลละ 1 คัน จำนวน 6,545 คัน โดยรถจะให้รับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในช่วงเช้าและเย็นเพื่อเรียนรวม ขณะที่อาคารเรียนที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนแล้ว ก็จะให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้ามาใช้ประโยชน์ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล หรือศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป
          "เราจะไม่เดินหน้ายุบโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะคำนึงถึงบ้าน วัด โรงเรียน หรือบวร ที่ต้องอยู่คู่กัน แต่ต่อไปบทบาทของโรงเรียนในตำบลจะเปลี่ยนไป เป็นศูนย์การเรียนรู้ กศน. หรือศูนย์โอท็อป ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวก็ต้องเป็นความสมัครใจของคนในชุมชนด้วย ทั้งหมดเพื่อลดแรงต้านของคนในชุมชน"นายรังสรรค์กล่าว.--จบ--
          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แสดงความคิดเห็น