ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

พงศ์เทพชี้ห้ามน.ร.ไว้หนวดเครา-เสริมสวยอยู่แล้ว เล็งแก้กฎฯคลุมทำสี-ดัด
       นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการให้โรงเรียนปฏิบัติตามกฎ กระทรวงเรื่องทรงผมนักเรียน ฉบับที่ 2 ปี 2518 เพื่อยกเลิกการบังคับให้นักเรียนชายไว้ผม "เกรียน" และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมยาวหรือสั้นได้นั้น จะเป็นการเปิดเสรีให้เด็กไว้ผมตามแฟชั่นมากเกินไปว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนเข้าใจเรื่องทรงผมตามกฎกระทรวง ปี 2518 ยังไม่ถูกต้องและเข้าใจสับสนว่าตีนผมคือตรงไหน จึงได้สอบถามไปยังราชบัณฑิตยสถานว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่า "ตีนผม" คืออะไรตรงไหน เพราะในพจนานุกรมไม่ได้เขียนไว้ชัดเจน ได้คำตอบว่า ตีนผมคือ ผมด้านหลังประมาณต้นคอ ดังนั้น การตัดผมรองทรงของนักเรียนชายจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะผมยาวไม่เกินตีนผม ในส่วนของนักเรียนหญิงนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการลักลั่นตามที่กรรมการสิทธิมนุษยชนติงมาก็จะให้นักเรียน หญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย


       "ศธ.อยู่ในขั้นตอนที่กำลังพิจารณาออกกฎกระทรวงใหม่ อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ เพื่อมอบให้คณะทำงานที่ปรับปรุงกฎกระทรวงนำไปเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการทบทวน เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ เพราะปัจจุบันแฟชั่นทรงผมแตกต่างจากปี 2518 ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับที่จะออกมาใหม่ในเรื่องของทรงผมจึงต้องครอบคลุมทั้งหมดเพื่อ ความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น การย้อมสีผม การดัดผม เป็นต้น"

       ถามว่ากรณีที่ผู้บริหารโรงเรียนสงสัยว่าในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2518 เปิดช่องให้นักเรียนไว้หนวดไว้เครา และเสริมสวยได้นั้น รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวว่าในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวห้ามไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ให้หนวดไว้ เคราและเสริมสวยและทาง ศธ.ไม่ได้ไปแตะอะไร 

ที่มา : มติชน 

แสดงความคิดเห็น