ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.6 สอบถามความสมัครใจไปขึ้นยังบัญชีอื่น จำนวน 5 อัตรา 2 กลุ่มวิชา

        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สอบถามความสมัครผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 5 อัตรา 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1.กลุ่มวิชาเคมี       จำนวน 4 อัตรา


2.กลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา


กำหนดการส่งแบบแสดงความจำนง


ภายในวันที่ 20 มกราคม 2556

โดยส่งไปที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

เลขที่ 401/1 ถนนมรุพงษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์/โทรสาร 038-511363 ต่อ 1

แสดงความคิดเห็น