ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

สอบธุรการ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2555 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกสังคมศึกษา

สอบพนักงานราชการ
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป.สกลนคร เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สอบพนักงานราชการ
ประกาศ โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ
 

โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) สพป.ปัตตานี เขต 1 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สอบพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สอบพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านเขากรวด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ โรงเรียนบ้านเขากรวด ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการและ ร.ร.บ้านเขากรวด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 และทำการประเมินสมรรถนะ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเขากรวด

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน

สอบครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านวังไผ่ ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ณ โรงเรียนบ้านวังไผ่ โทร. 034-650168 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ารับสมัครพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 9,530 บาท ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
โทรสอบถามได้ที่ 053-781458 , 08-4366-2300

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยหรือประถมศึกษา

ด้วยโรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยหรือประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เป็นครู อัตราจ้าง เพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนวิชาเอกศิลปศึกษา เอกภาษาไทย และเอกประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 9,140 บาทต่อเดือน

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรี วิชาเอก ศิลปศึกษา
เอกภาษาไทย และเอกประถมศึกษา
1.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

2. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2555 ในวันเวลาราชการ
ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

3. กำหนดการทดสอบ
สอบสัมภาษณ์และทดสอบสอนใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-331554

โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.39 ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน

ด้วยโรงเรียนสะพือวิทยาคาร มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เพื่อทำงานธุรการแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2555 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก สพม.36 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย

สอบครูอัตราจ้าง
ด้วย โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ทำการสอนโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ฉะนั้น อาศัยคำสั่งมอบอำนาจ ที่ 29/ 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง ทางโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2555 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

อัพเดท!!! ยอดผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555 ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2555

สอบครูผู้ช่วย 2555
 ยอดผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1/2555

( หมายถึง อัพเดทยอดผู้สมัครวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว)

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ภาคกลาง

สพป.กรุงเทพมหานคร
ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 1 ยอดผู้สมัคร
สพป.นนทบุรี เขต 1 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 2 ยอดผู้สมัคร
สพป.นนทบุรี เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 3 ยอดผู้สมัคร
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 4 ยอดผู้สมัคร
สพป.ปทุมธานี เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 5 ยอดผู้สมัคร
สพป.สระบุรี เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 6 ยอดผู้สมัคร
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 8 ยอดผู้สมัคร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 9 ยอดผู้สมัคร
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 10 ยอดผู้สมัคร
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 11 ยอดผู้สมัคร
ภาคเหนือ สพม. เขต 12 ยอดผู้สมัคร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 13 ยอดผู้สมัคร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 14 ยอดผู้สมัคร
สพป.น่าน เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 15 ยอดผู้สมัคร
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 16 ยอดผู้สมัคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 17 ยอดผู้สมัคร
สพป.เลย เขต 1 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 18 ยอดผู้สมัคร
สพป.เลย เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 19 ยอดผู้สมัคร
สพป.หนองคาย เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 21 ยอดผู้สมัคร
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 25 ยอดผู้สมัคร
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 26 ยอดผู้สมัคร
สพป.ศีระสะเกษ เขต 4 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 28 ยอดผู้สมัคร
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 32 ยอดผู้สมัคร
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 33 ยอดผู้สมัคร
ภาคตะวันออก สพม. เขต 34 ยอดผู้สมัคร
สพป.สระแก้ว เขต 1 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 36 ยอดผู้สมัคร
สพป.สระแก้ว เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 38 ยอดผู้สมัคร
สพป.ระยอง เขต 1 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 39 ยอดผู้สมัคร
สพป.ระยอง เขต 2 ยอดผู้สมัคร สพม. เขต 41 ยอดผู้สมัคร
สพป.จันทบุรี เขต 2 ยอดผู้สมัคร

สพป.ชลบุรี เขต 3 ยอดผู้สมัคร

ภาคตะวันตก

สพป.ตาก เขต 1 ยอดผู้สมัคร

สพป.ตาก เขต 2 ยอดผู้สมัคร

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ยอดผู้สมัคร

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ยอดผู้สมัคร

สพป.ราชบุรี เขต 2 ยอดผู้สมัคร

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ยอดผู้สมัคร

ภาคใต้

สพป.สตูล ยอดผู้สมัคร

สพป.ตรัง เขต 2 ยอดผู้สมัคร

สพป.นราธิวาส เขต 3 ยอดผู้สมัคร

สพป.ปัตตานี เขต 2 ยอดผู้สมัคร

สพป.ยะลา เขต 2 ยอดผู้สมัคร

สพป.ชุมพร เขต 1 ยอดผู้สมัคร

สพป.ชุมพร เขต 2 ยอดผู้สมัคร

สพป.สงขลา เขต 3 ยอดผู้สมัคร

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ยอดผู้สมัคร

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ยอดผู้สมัคร

สพป.กระบี่ ยอดผู้สมัคร

สพป.พังงา ยอดผู้สมัคร

สพป.ภูเก็ต ยอดผู้สมัคร

สพป.ระนอง ยอดผู้สมัคร

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยอดผู้สมัคร

                     วิทยาลัยชุมชน ยอดผู้สมัคร


แสดงความคิดเห็น