ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

รมว.ศธ.ไม่ห้ามเด็กฝาก แต่ต้องแจงที่มาได้

        รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายการรับนักเรียน ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ลั่นไม่ห้ามเด็กฝาก แต่ต้องแจงที่มาได้...

        นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยตอนหนึ่งในการมอบนโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงว่า การรับนักเรียนเข้าเรียนต้องมีความเป็นธรรม เสมอภาค และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแข่งขันเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน สูงได้ ซึ่งในเบื้องต้นต้องจัดให้แก่นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนจำนวน หนึ่ง ส่วนที่เหลือก็ต้องเปิดให้มีการแข่งขันกัน โดยใช้วิธีการสอบอย่างเป็นธรรม ส่วนกรณีเด็กฝากนั้น หากมีหลักเกณฑ์หรือข้อยกเว้นอะไรต้องมีเหตุผลอธิบายได้ และโปร่งใส โดยต้องไม่มีการหาประโยชน์เข้าเป็นส่วนตัว เช่น โรงเรียนที่ต้องไปพึ่งสถานที่ของวัดอยู่ การพิจารณาดูแลรับเด็กบางส่วนให้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อธิบายได้

        รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ส่วนการรับเด็กชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 นั้น หากเด็กมีคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดก็น่าจะไม่มีปัญหาที่จะต้องย้าย ไปเรียนที่อื่น อีกทั้งจากการพิจารณาก็พบว่าในปีการศึกษาหน้า โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสามารถเพิ่มจำนวนรับได้ จึงเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงเสนี) เหมือนปีที่ผ่านมา น่าจะไม่เกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มที่เรียนให้กับ นักเรียนเขตพื้นที่บริการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของนักเรียน โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีการขยายตัวของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เช่น พื้นที่ที่มีสถานีรถไฟฟ้าจะมีคนหลั่งไหลมาอยู่เยอะ ฉะนั้น จึงคาดการณ์ได้ว่า จำนวนนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนก็จะต้องเพิ่มขึ้น

        เมื่อเป็นเช่นนี้หลักการของ ศธ. ต้องการให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านที่มีคุณภาพดี ดังนั้นควรเตรียมการรองรับการขยายตัวดังกล่าว ขณะนี้ ศธ.พยายามยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ต่างๆ เพื่อเด็กจะได้ไม่ต้องเดินทางไกล และใช้เวลา เดินทางมาก ซึ่งเชื่อว่าถ้าคุณภาพการศึกษาใกล้เคียงกันทุกโรงเรียน ผู้ปกครองก็จะตัดสินใจส่งลูกไปเรียนใกล้บ้าน.

ที่มา : ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น