ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ไฟเขียวคืนเงินน.ศ.ม.อีสาน

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นายสุมนต์ สกลไชย ผู้ชำระบัญชีและกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุม มอส. ที่มีนายสมนึก พิมลเสถียร อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีข้อจำกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการออกใบรับรองผลการศึกษา หรือทรานสคริปต์ ให้แก่นักศึกษา ภายหลังจากสภา มอส.หมดหน้าที่ เนื่องจาก มอส.ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลผลการศึกษา ที่ได้รับจาก มอส.ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้น คณะกรรมการควบคุมจึงอนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ของเอกสารผลการเรียนของนักศึกษา มอส. โดยมอบหมาย นายอานนท์ เที่ยงตรง กรรมการควบคุมเป็นประธาน พร้อมกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบนาน 45 วัน
          นายสุมนต์กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมยังเห็นชอบให้สำนักงานชำระบัญชี ชำระเงินคืนแก่นักศึกษาที่ได้ชำระค่าเล่าเรียน 2 ครั้ง คือ ที่จ่ายให้กับนายอัษฎางค์ แสวงการ อดีตอธิการบดี มอส.และจ่ายให้กับ มอส. รวมถึงให้จ่ายเงินคืนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สอบประมวลความรู้แล้วแต่ยังไม่ได้สอบการค้นคว้าอิสระ ในอัตรา 14,000-16,400 บาทต่อราย ตามแต่ สาขาวิชา ส่วนผู้ที่ยังไม่สอบประมวลความรู้ จะขอคืนได้เพิ่มเติมอีก 5,000 บาทต่อราย ทั้งนี้มีข้อแม้ว่านักศึกษาที่จะได้รับเงินคืนจะต้องมีหลักฐานว่าจ่ายเงิน ให้แก่มหาวิทยาลัยครบแล้วเท่านั้น โดยดูขั้นตอนการขอเงินคืนได้ที่
www.esu55.com
          --มติชน ฉบับวันที่ 28 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--

แสดงความคิดเห็น