ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สอศ.รื้อเกณฑ์จ้างครู-ธุรการ

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้ขอให้ทุกวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) งดประกาศการรับอัตราจ้างใหม่ ทั้งตำแหน่งครูและธุรการ ตั้งแต่เดือนม.ค.56 เนื่องจากสอศ. ต้องการได้คนเก่งในอาชีพนั้นมาสอนสายอาชีพ ตรงตามความต้องการของประเทศ เกี่ยวกับอัตรากำลังคนสายอาชีพที่ต้องมีคุณภาพสูง และให้กระบวนการสรรหาครูอัตราจ้างมีความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมอบหมายให้สำนักอำนวยการสอศ. ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง ว่าแต่ละวิทยาลัยควรมีอัตราจ้างเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้รู้ว่ามีครูเท่าไหร่และขาดอยู่แค่ไหน เพื่อให้จ้างได้ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่กำหนด
          นอกจากนี้ จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาครูจ้างและธุรการ เช่น ตรงตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาต้องการ เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์ต้องแล้วเสร็จให้สถานศึกษานำไปใช้สรรหาได้ในช่วงปิดเทอมที่จะ ถึงนี้ เพื่อให้สามารถจ้างครูและธุรการมาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2556 "ครูจ้างอาชีวะ มีสิทธิ์พิเศษคือ เมื่อทำงานครบ 3 ปี จะสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่เหมือนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำหนดรับจากครูอัตราจ้างแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออีก 80 เปอร์เซ็นต์ เปิดรับทั่วไป ดังนั้น การคัดกรองตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อเข้ามาเป็นครูอัตราจ้างจะทำให้สอศ.ได้บุคลากรที่เก่งมาเป็นครู" เลขาธิการ กอศ.กล่าว

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 25 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--

แสดงความคิดเห็น