ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ชูคู่มือพัฒนาร.ร.ต้นแบบ 9 ระบบ มร.สส.เล็งพัฒนาผู้บริหาร-ครู-เด็กอีก1-2ปี

          อธิการบดีสวนสุนันทาชี้เฟส 3 โครงการโรงเรียนต้นแบบจัดทำคู่มือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 9 ระบบงานเสร็จแล้ว เล็งนำสู่ภาคปฏิบัติ ปลื้ม 2 เฟสแรกพัฒนาครู ผู้บริหาร โรงเรียนมีคุณภาพมากขึ้น คาดก้าวสู่การเป็นร.ร.ต้นแบบอย่างเต็มตัว พัฒนาตั้งแต่ผู้บริหาร ครู และเด็ก อีก 1-2 ปีข้างหน้า
          รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้บแบบด้านการบริหาร จัดการสู่ความเป็นเลิศโดยลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนขนาดเล็กใน จ.สมุทรสงคราม จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ร.รวัดบางจะเกร็ง ร.ร.วัดบางขันแตก ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร.ร.วัดเสด็จ  (สุทธิวิทยานุสรย์) ร.ร.ท้ายหาด (มัธยม) ร.ร.เมธีชุณหะวิทยาลัย(มัธยม) ร.ร.วัดบางกะพ้อม(มัธยม) ร.ร.วัดคู้สนามจันทร์ ร.ร.วัดลาดแป้ง ร.ร.บ้านบางนางลี่ ร.ร.วัดช่องลม(ธรรมโชติ) ร.ร.เทพสุวรรณชาญวิทยา(มัธยม) และ ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่ ตั้งแต่ปี 2553 นั้น ขณะนี้มาถึงระยะที่ 3 ของการดำเนินการ ทางคณะทำงานมีการจัดทำคู่มือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 9 ระบบงาน เช่น การจัดแผนการเรียนการสอน กระบวนการ วิธีการรียนการสอนต่างๆ การทำแผนยุทธศาสตร์ของผู้อำนวยการ ผู้บริหารเป็นต้น ซึ่งปี 2556 นี้ จะนำคู่มือไปทดลองใช้ในโรงเรียนต้นแบบ
          "จากการประเมินโครงการในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 พบว่า โรงเรียนต้นแบบมีกระบวนการในการพัฒนาโรงเรียนที่ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของผู้บริหารเริ่มเปลี่ยนความคิด รู้จักการจัดทำแผน กลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนมากขึ้น ไม่ใช่เขียนแผนไว้เฉยๆ แล้วไม่ทำตามอย่างในอดีตที่ผ่านมา ขณะที่ครูก็รู้จักการทำเอกสาร เริ่มเปลี่ยนวิธีการสอนมากขึ้น" อธิการบดี มร.สส.กล่าว
          อย่างไรก็ตาม โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ยังไม่ได้ลงลึกไปที่นักเรียน เนื่องจากการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศต้อง เริ่มจากผู้บริหาร ครูที่มีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถ และรู้จักใช้องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาโรงเรียน คาดอีก -2 ปีข้างหน้าจะก้าวสู่เป็นโรงเรียนต้นแบบอย่างเต็มตัวพัฒนาตั้งแต่ผู้บริหาร ครู และเด็กได้ แต่คงต้องไปทดลองใช้ในโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่ง และประเมินผลว่า กระบวนการที่คิดค้น วิจัยขึ้นมานั้น ช่วยในการพัมนาการเรียนการสอน การบริหารโรงเรียนได้จริงหรือไม่ ก่อนจะขยายไปสู่โรงเรียนต้นแบบทั้งหมด ทั้งนี้ อยากฝากผู้บริหาร ครู หรือบุคคลที่สนใจเรื่องการจัดการศึกษา สามารถมาเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบได้ในงาน "75 ปีสวนสุนันทาจาก พระราชอุทยาน สู่สภานศึกษา" ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม ที่บริเวณ มร.สส.

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--

แสดงความคิดเห็น