ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ก.พ.ร.เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

        ด้วย ก.พ.ร.เปิดรับสมัครบุคคลและข้าราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เปิดรับบุคคลจาก 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
(2) กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือ
(3) กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ

สำเร็จการศึกษา :

  • ระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
  • หรือปริญญาเอกทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. ทันที และเมื่อสำเร็จจากโครงการแล้ว จะโอนไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
  • ได้เรียนรู้ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติราชการกับผู้บริหารภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชน รวมเวลา 22 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น