ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา 4 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-09.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงนเขตพื้นที่กรศึกษำมัธยมศึกษา เขต 5
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 7 อัตรา 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.secondary5.obec.go.th/sec5/fdownload/20121129090450.doc 

แสดงความคิดเห็น