ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.4 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา 7 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 9 อัตรา 7 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ (เพิ่มเติม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 22)

รายละเอียดเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น