ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

     ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ     จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกทั่วไป               จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://special.obec.go.th/news/13.12.55_RPK31.pdf

แสดงความคิดเห็น