ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

การสำรวจตำแหน่งว่าง ครูสายงานการสอน ของ สพม.21

      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่างครูสายงานผู้สอนประกอบการบริหารจัดการงานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและยกระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 72 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.secondary21.go.th/2555/news/person/pic/70_1.pdf

แสดงความคิดเห็น